NASVETI ZA UČINKOVITO RABO ENERGIJE

Rast porabe energije je potrebno ublažiti, saj je takšna rast v danih razmerah dejanje, ki na srednji in dolgi rok ogroža naše gospodarstvo, okolje in blaginjo. Res je, da se naše potrebe po energiji večajo, ampak samo s tem ne moremo upravičevati tako nagle rasti rabe energije. Energijo se moramo navaditi uporabljati kot vir, ki je omejen, razen tega pa ima številne nezaželene posledice, tako za družbo, gospodarstvo in okolje.

Povečanje učinkovite rabe energije ne pomeni, da morajo posamezniki opustiti dejavnosti, da bi prihranili energijo. Nove tehnologije in učinkovitejše vedenje posamezniku dejansko omogočajo, da izboljša svoje življenjske pogoje, ne da bi se moral pri tem odreči svojemu udobju.

Mnogo ljudi meni, da se temu ne morejo zoperstaviti. Prepričani so, da kot posamezniki ne morejo storiti ničesar, kar bi prineslo spremembe. Toda vsak lahko stori nekaj in skupaj pripomoremo k učinkovitejši rabi energije.

Manjša poraba energije pomeni nižje račune za energijo. To je smiselno za celotno družbo, podjetja, posameznike in družine. To ne pomeni »omejevanje energije« temveč, da ljudje nekaj misli posvetijo svoji rabi energije.

Preberi nekaj nasvetov o učinkoviti rabi energije.

Z majhnimi koraki do velikih dejanj.

             
  
  • OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE
  • .
  • VARČNO Z ENERGIJO
  
  • ENERGETSKA IZRABA REKE MURE
  
  • POMURSKI RAZVOJNI INŠTITUT

Vlada Republike Slovenije je na poziv lokalnih skupnosti v Pomurju že pred časom pristopila k sanaciji in vzpostavitvi dobrega ekološkega stanja voda. Hkrati je družbo Dravske elektrarne Maribor zavezala, da ob tem preuči možnost ekološki sanaciji podrejene energetske izrabe vodnega telesa reke Mure.

>> Preberite več ...

 

 

Pomurski razvojni inštitut
Slovenska ulica 43, 9000 Murska Sobota
Tel.: 02/300 57 72
Fax: 02/526 16 82
E-mail: info@pri-ms.si