VODNA ENERGIJA

Voda je že nekoč veljala za najpomembnejši vir človeka. Ko pa je človek njeno moč začel uporabljati z njo odkril pomemben vir tako energije, kot obnovljive energije. V Sloveniji proizvedejo hidroelektrarne približno eno tretjino vse letno proizvedene električne energije, na svetovni ravni predstavlja vodna energija 21,6 % vse proizvedene električne energije. Pri vodnih elektrarnah gre za neposredno pretvorbo potencialne energije vode v električno. Za vodne elektrarne najpogosteje uporabimo ime hidroelektrarne. Srce hidroelektrarne je turbina z generatorjem, kjer se generira električna energija. Količina pridobljene energije je kot prvotno odvisna od količine vode, višinske razlike vodnega padca ter moči elektrarne.

Hidroelektrarne imajo zelo dolgo »življenjsko dobo«, njihova postavitev pa zahteva velika investicijska sredstva, ampak majhna obratovalna. Pri postavitvi elektrarne je najpomembnejši podatek pretok vode in porazdelitev tega skozi celo leto. Za to je pomembno, da se vzame obdobje glede pretoka zadnjih 10 - 30 let.

Stanje v Pomurju

V regiji je možno izkoriščati lokalne vodne potenciale, tj. reke in potoke, s poudarkom na reki Muri in hidroelektrarnah. O hidroelektrarnah na reki Muri je bilo govora pred časom in so v sedanjem času ponovno postale aktualne, vendar strokovnjaki, ki odločajo in poznajo vplive na okolje ter območje, na drugi strani pa potencialni investitorji, niso uspeli najti skupnega jezika in enoznačnega stališča: »hidroelektrarna da ali ne«. Obstaja več variant in izvedb izkoriščanja hidroenergije na Reki Muri, kjer je pomembno s stališča izkoriščanja obnovljivih virov energije, da potencial obstaja, le posledice izkoriščanja, morajo biti predhodno znane, ocenjene in sprejete kot sprejemljive.

V preteklosti je obratovalo nekaj mikro hidroelektrarn na Ledavi in ostalih manjših vodotokih, ki pa so se zaradi spremenjenih vremenskih pogojev in drugih dejavnikov prenehali z obratovanjem. Nekateri lastniki premišljujejo o ponovnem zagonu sistemov, ker je precej pozitivno naravnano.

(Vir: Lea Pomurje)

Prenesite dokumentacijo:

             
  
  • OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE
  • .
  • VARČNO Z ENERGIJO
  
  • ENERGETSKA IZRABA REKE MURE
  
  • POMURSKI RAZVOJNI INŠTITUT

Vlada Republike Slovenije je na poziv lokalnih skupnosti v Pomurju že pred časom pristopila k sanaciji in vzpostavitvi dobrega ekološkega stanja voda. Hkrati je družbo Dravske elektrarne Maribor zavezala, da ob tem preuči možnost ekološki sanaciji podrejene energetske izrabe vodnega telesa reke Mure.

>> Preberite več ...

 

 

Pomurski razvojni inštitut
Slovenska ulica 43, 9000 Murska Sobota
Tel.: 02/300 57 72
Fax: 02/526 16 82
E-mail: info@pri-ms.si