SONČNA ENERGIJA

Sonce je neizčrpen vir obnovljive energije. Je ekološko čista oblika energije, saj ne onesnažuje okolja in jo imamo v neomejenih količinah. Sončna energija nam primarno daje svetlobo in toploto, lahko pa jo uporabimo za ogrevanje sanitarne vode, ogrevanje prostorov ali jo spremenimo v električno energijo. Energija, ki jo sonce seva na zemljo, je 15.000 krat večja od energije, ki jo porabi človek. Na Zemljo pada pri kroženju okoli Sonca energijski tok z gostoto približno 1400 W/m2, merjeno na ploskev, pravokotno na sončne žarke. To vrednost imenujejo »solarna konstanta«. Od te energije se približno 19 % absorbira v ozračju, oblaki pa v povprečju odbijejo nadaljnjih 35 % vpadlega energijskega toka. Jakost sončnega sevanja znaša v jasnih dneh 1.000 W/m2. Sončno obsevanje sestoji iz direktnega sončnega sevanja ter razpršenega sončnega sevanja .

STANJE V POMURJU

Potencial izkoriščanja sončne energije za proizvodnjo tople sanitarne vode in električne energije v Pomurju je zelo velik, vendar pa pogoji za izkoriščanje izključno sončne energije za ogrevanje stanovanj niso primerni, ker je sončnih dni pozimi premalo, zato je tudi delež izkoriščanja sončne energije v Pomurju zelo majhen.

(Vir: Lea Pomurje)

             
  
  • OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE
  • .
  • VARČNO Z ENERGIJO
  
  • ENERGETSKA IZRABA REKE MURE
  
  • POMURSKI RAZVOJNI INŠTITUT

Vlada Republike Slovenije je na poziv lokalnih skupnosti v Pomurju že pred časom pristopila k sanaciji in vzpostavitvi dobrega ekološkega stanja voda. Hkrati je družbo Dravske elektrarne Maribor zavezala, da ob tem preuči možnost ekološki sanaciji podrejene energetske izrabe vodnega telesa reke Mure.

>> Preberite več ...

 

 

Pomurski razvojni inštitut
Slovenska ulica 43, 9000 Murska Sobota
Tel.: 02/300 57 72
Fax: 02/526 16 82
E-mail: info@pri-ms.si