BIOPLIN

Bioplin je plin, ki nastane z vretjem ali gnitjem organskih snovi oz. odpadkov brez prisotnosti kisika (anaerobno) oziroma zraka, v enostavnejše sestavine pod vplivom fermentov, kvasov. Bioplin lahko pridobimo iz skoraj vseh organskih materialov, ki vsebujejo zadosten delež ogljika: fekalij domačih živali, poljedeljskih odpadkov, gospodinjskih odpadkov, odpadkov živilske industrije, klavniških materialov ter ostankov košnje in obrezovanja rastlin. Bioplin vsebuje največ metana (50 – 70 %), ogljikovega dioksida (30 – 40 %), žveplovodik, amoniak in dušik. Pridobivanje bioplina predstavlja eno izmed možnosti za učinkovito obdelavo organskih odpadkov. Spekter (so)substratov, možnosti pridobivanja in energetske izrabe bioplina se hitro širi in s tem so tudi investitorji v bioplinarne postavljeni pred nove izzive in tveganja in so soočeni z administracijo najrazličnejših okoljsko – sanitarno – veterinarsko – elektrotehničnih predpisov in dovoljenj.

Za ravnanje z različnimi vrstami odpadkov veljajo različni režimi, ki jih je v dobro ljudem in okolju potrebno strogo upoštevati, kar zahteva tudi poostren nadzor nad ravnanjem z njimi ter ob njihovi vse bolj raznovrstni rabi tudi okrepitev zmogljivosti nadzora. V nasprotnem primeru nas bo slej ko prej doletela kakšna afera, ki pa seveda lahko sproži verižno reakcijo nasprotovanja prebivalcev prostorski umestitvi in izgradnji bioplinske naprave širom po naši deželi.

STANJE V POMURJU

V Pomurju je gradnja bioplinarne primeren sistem za pridobivanje »zelene«, tj. obnovljive električne in toplotne energije kakor tudi za pridobivanje gnojila. V regiji obratujeta bioplinarni v Logarovcih in Ižakovcih. Moč bioplinarne v Logarovcih, je 1MW in letno proizvede 8 GWh električne energije ter 11 GWh toplotne energije. Prostornina reaktorja bioplinske naprave je 8.800 m3. Kot substrat za bioplinsko napravo se uporablja prašičji gnoj. Bioplinarnav Ižakovcih je moči 1,7 MW in letno lahko proizvede slabih 10 GWh električne energije in 11 GWh toplotne energije. Kot substrat za bioplinsko napravo uporablja gnojevko, koruzne sekance ter stranske živalske proizvode iz industrije. V okviru Bioplinarnev Ižakovcih deluje tudi čistilna naprava moči 109 kW, ki na leto proizvede okrog 600.000 kWh električne in okrog 960.000 kWh toplotne energije. Čistilna naprava kot substrat uporablja prašičji gnoj.

(Vir: Lea Pomurje)

             
  
  • OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE
  • .
  • VARČNO Z ENERGIJO
  
  • ENERGETSKA IZRABA REKE MURE
  
  • POMURSKI RAZVOJNI INŠTITUT

Vlada Republike Slovenije je na poziv lokalnih skupnosti v Pomurju že pred časom pristopila k sanaciji in vzpostavitvi dobrega ekološkega stanja voda. Hkrati je družbo Dravske elektrarne Maribor zavezala, da ob tem preuči možnost ekološki sanaciji podrejene energetske izrabe vodnega telesa reke Mure.

>> Preberite več ...

 

 

Pomurski razvojni inštitut
Slovenska ulica 43, 9000 Murska Sobota
Tel.: 02/300 57 72
Fax: 02/526 16 82
E-mail: info@pri-ms.si