BIODIZEL

Biodizel je motorno gorivo, ki ga pridobivajo s kemičnim postopkom iz oljne repe, soje in drugih oljčnic ter žitaric. Lahko se pridobiva tudi z reciklažo odpadnih jedilnih olj in iz živalskih maščob. Razen tega, da je energetsko skoraj enak kot navaden dizel, ima boljšo mazalno lastnost, kar pripomore k daljši življenjski dobi motorja. Najpogostejša vrsta biodizla je alkilni ester pridobljen z estrificiranjem rastlinskih maščobnih olj ali živalskih maščob. Kakovostni biodizel v motorju zgoreva čisto ter povzroča približno 60 % manj emisij ogljikovega dioksida kot običajno dizelsko gorivo. Ker ga pridobivamo iz sprotnega prirasta rastlin in živali je biodizel obnovljivi vir energije.

Njegove najvažnejše lastnosti pa so vezane na zmanjšanje onesnaženosti v okolju. Pri uporabi biodizla se poleg zmanjšanja ogljikovega dioksida tudi zmanjšajo izpusti dimnih delcev - saj. Dimni delci nastali pri zgorevanju »navadnega« dizla zelo negativno vplivajo na človeški organizem, zato je še bolj pomembno, da ti iz biodizla niso zdravju toliko škodljivi. Biodizelska goriva ne vsebujejo žvepla in težkih kovin, kar dodatno pozitivno vpliva zgorevanju tega. Količina ogljikovega dioksida je enaka količini, ki jo je rastlina absorbirala med rastjo. Tudi transport biodizla ni nevaren za okolico, ker se v zemlji razgradi v osemindvajsetih dneh, v vodi pa v nekaj dneh. Zaradi številnih pozitivnih lastnosti, je biodiesel našel svojo mesto ravno v ekološkem poljedelstvu, kjer je po mednarodnih kriterijih tudiedino sprejemljivo gorivo. V državah EU lahko kmetje dobijo certifikat o pridelavi bio-hrane le, če uporabljajo biodiesel.

STANJE V POMURJU

S proizvodnjo biodizla se v Pomurju ukvarja eno podjetje, ki za predelavo uporablja oljno ogrščico. Kapaciteta predelave oljne ogrščice v olje je 6.000 ton oljne ogrščice. To pomeni 2.000 ton olja ter predelava olja v biodizel, ki je okoli 1.800 ton na leto. Dodatno se predela tudi okoli 100 ton bio kurilnega olja. Iz predelave masti, loja in rabljenega olja pa pridobijo okoli 2.200 ton biodizla. Podjetnik načrtuje nadaljnjo povečanje dejavnosti predelave oljne ogrščice v olje, čiščenjeolja, pripravo katalizatorja, predelavo oljne ogrščice v metilestre maščobnih kislin in glicerina na osnovi sinteze, skladiščenja surovin, polizdelkov in končnih izdelkov. Obenem pa pripravljajo tudi projekt za nabavo kogeneracijskega agregata za proizvodnjo električne in toplotne energije iz odpadne svinjske masti ter lojev.

(Vir: Lea Pomurje)

             
  
  • OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE
  • .
  • VARČNO Z ENERGIJO
  
  • ENERGETSKA IZRABA REKE MURE
  
  • POMURSKI RAZVOJNI INŠTITUT

Vlada Republike Slovenije je na poziv lokalnih skupnosti v Pomurju že pred časom pristopila k sanaciji in vzpostavitvi dobrega ekološkega stanja voda. Hkrati je družbo Dravske elektrarne Maribor zavezala, da ob tem preuči možnost ekološki sanaciji podrejene energetske izrabe vodnega telesa reke Mure.

>> Preberite več ...

 

 

Pomurski razvojni inštitut
Slovenska ulica 43, 9000 Murska Sobota
Tel.: 02/300 57 72
Fax: 02/526 16 82
E-mail: info@pri-ms.si