MNENJA DELEŽNIKOV O ENERGETSKI IZRABI REKE MURE

V Pomurskem razvojnem inštitutu si prizadevamo ustvarjati stičišče različnih mnenj in stališč ter prostor dialoga glede energetske prihodnosti Pomurja in njegovega razvoja. Neprestano težimo k iskanju rešitev in medsebojnemu razumevanju vseh vpletenih deležnikov.

V želji, da bi bilo slišano vsakršno mnenje, stališče oz. predlog do obravnavanih tematik v lokalnem okolju, objavljamo dokumente, poglede, predstavitve, prispevke itn. vseh delujočih civilnih iniciativ, nevladnih organizacij in drugih vpletenih skupin v Pomurju.

             
  
  • OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE
  • .
  • VARČNO Z ENERGIJO
  
  • ENERGETSKA IZRABA REKE MURE
  
  • POMURSKI RAZVOJNI INŠTITUT

Vlada Republike Slovenije je na poziv lokalnih skupnosti v Pomurju že pred časom pristopila k sanaciji in vzpostavitvi dobrega ekološkega stanja voda. Hkrati je družbo Dravske elektrarne Maribor zavezala, da ob tem preuči možnost ekološki sanaciji podrejene energetske izrabe vodnega telesa reke Mure.

>> Preberite več ...

 

 

Pomurski razvojni inštitut
Slovenska ulica 43, 9000 Murska Sobota
Tel.: 02/300 57 72
Fax: 02/526 16 82
E-mail: info@pri-ms.si