PREVERITEV LOKACIJ Z VIDIKA VARSTVA NARAVE

Umeščanje energetskih objektov v prostor zahteva seznanitev  s stanjem in pomembnostjo narave v obravnavanem prostoru ter z zahtevami za varovanje narave, ki jih prinese načrtovanje tovrstnih objektov.

Strokovna podlaga za obravnavo HE na Muri, Preveritev lokacij z vidika narave, tako predstavlja temelj za iskanje rešitev v smeri, ki bi povečevala možnost izvedbe tovrstnega posega, s prizadevanjem po omilitvi bistvenih in uničujočih posledic za naravo.

Prenesite dokumentacijo:

             
  
  • OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE
  • .
  • VARČNO Z ENERGIJO
  
  • ENERGETSKA IZRABA REKE MURE
  
  • POMURSKI RAZVOJNI INŠTITUT

Vlada Republike Slovenije je na poziv lokalnih skupnosti v Pomurju že pred časom pristopila k sanaciji in vzpostavitvi dobrega ekološkega stanja voda. Hkrati je družbo Dravske elektrarne Maribor zavezala, da ob tem preuči možnost ekološki sanaciji podrejene energetske izrabe vodnega telesa reke Mure.

>> Preberite več ...

 

 

Pomurski razvojni inštitut
Slovenska ulica 43, 9000 Murska Sobota
Tel.: 02/300 57 72
Fax: 02/526 16 82
E-mail: info@pri-ms.si