AARHURŠKA KONVENCIJA

Aarhuška konvencija je dokument Evropske unije, kiga je Slovenija podpisala skupaj s petintridesetimi državami in Evropsko skupnostjo, 15. junija 1998, na četrti ministrski konferenci Okolje za Evropo v Aarhusu na Danskem, ratificirala pa leta 2001.Je prvi pravno obvezujoči mednarodni dokument, ki določa vključevanje okoljskih vsebin na državnem nivoju v interesu javnosti. In sicer

Aarhurška konvencija vključuje naslednja določila:

1. Javnosti in javnim organizacijam morajo biti dostopni vsi podatki v zvezi z okoljem in posegi vanj.
2. Vključena javnost ima pravico do soodločanja.
3. Zagotovljeni morajo biti učinkoviti pravosodni mehanizmi za varovanje teh dveh pravic.


Delovanje Pomurskega razvojnega inštituta poteka v skladu z Aarhuško konvencijo, saj je njegov prvotni namen prav informiranje in aktivno vključevanje javnosti v celoten proces odločanja.

Prizadevanja Pomurskega razvojnega inštituta temeljijo na dejstvu, da so v času poteka postopka državnega prostorskega načrta čim bolj vključeni vsi deležniki okolja, da so jim na voljo vsi relevantni podatki o projektu in da je z njimi na transparenten način čim bolje seznanjena vsa zainteresirana javnost.

Ne glede na to, da so usmeritve energetike najbolj naklonjene prav obnovljivim virom, pa je njihovo umeščanje še zahtevnejše v primerjavi z drugimi infrastrukturnimi objekti. Zato je toliko bolj pomembno, da so objekti v procesu umeščanja v prostor obravnavani interdisciplinarno. To dejansko pomeni, da predlagane rešitve dajejo odgovore tako na zahteve energetike in hkrati skozi prizmo ekonomike celovito obravnavajo izzive drugih, za lokalno in nacionalno okolje relevantnih resorjev. V prihodnje bo to pomenilo številna usklajevanja in odgovorno delo številnih strokovnjakov različnih dejavnosti. Iskreno verjamemo, da je danes čas za izmenjavo argumentov o postavitvi hidroelektrarne Hrastje-Mota in se veselimo procesa, kjer bomo skupaj z vsemi zainteresiranimi iskali odgovore glede možnosti, ali lahko elektrarne umestimo v prostor tja, kjer je to smiselno, možno in splošno koristno.

Z določili Aarhuške konvencije se lahko podrobneje informirate v spodnjem dokumentu.

Prenesite dokumentacijo


             
  
  • OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE
  • .
  • VARČNO Z ENERGIJO
  
  • ENERGETSKA IZRABA REKE MURE
  
  • POMURSKI RAZVOJNI INŠTITUT

Vlada Republike Slovenije je na poziv lokalnih skupnosti v Pomurju že pred časom pristopila k sanaciji in vzpostavitvi dobrega ekološkega stanja voda. Hkrati je družbo Dravske elektrarne Maribor zavezala, da ob tem preuči možnost ekološki sanaciji podrejene energetske izrabe vodnega telesa reke Mure.

>> Preberite več ...

 

 

Pomurski razvojni inštitut
Slovenska ulica 43, 9000 Murska Sobota
Tel.: 02/300 57 72
Fax: 02/526 16 82
E-mail: info@pri-ms.si