REGIJSKA KONFERENCA

Posvet za seznanitev s pobudo državnega prostorskega načrta (DPN) za hidroelektrarno Hrastje Mota na reki Muri.

Direktorat za prostor na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor kot koordinator priprave prostorskih načrtov in Direktorat za energijo na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor kot pobudnik sta v juniju 2012 organizirala 1. Regionalni posvet o pripravi državnega prostorskega načrta (DPN) za hidroelektrarno (HE) Hrastje Mota na reki Muri.

Namen posveta je bila predstavitev do sedaj izdelanih strokovnih podlag energetske izrabe reke Mure, predstavitev vsebine pobude in procesa DPN.

Prenesite dokumentacijo:

             
  
  • OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE
  • .
  • VARČNO Z ENERGIJO
  
  • ENERGETSKA IZRABA REKE MURE
  
  • POMURSKI RAZVOJNI INŠTITUT

Vlada Republike Slovenije je na poziv lokalnih skupnosti v Pomurju že pred časom pristopila k sanaciji in vzpostavitvi dobrega ekološkega stanja voda. Hkrati je družbo Dravske elektrarne Maribor zavezala, da ob tem preuči možnost ekološki sanaciji podrejene energetske izrabe vodnega telesa reke Mure.

>> Preberite več ...

 

 

Pomurski razvojni inštitut
Slovenska ulica 43, 9000 Murska Sobota
Tel.: 02/300 57 72
Fax: 02/526 16 82
E-mail: info@pri-ms.si