ENERGETSKA IZRABA REKE MURE

Reka Mura ima po uradnih podatkih strokovnih študij z energetskega vidika zelo dobre hidrološke danosti. Slednje so na drugem mestu, takoj za reko Dravo, ki jo uvrščamo med naše najugodnejše hidroenergetske vire.

Razlogi za energetsko izrabo reke Mure so pretežno potreba po zagotavljanju obnovljivih virov energije, neizkoriščenost vodnega potenciala reke Mure in njena ugodna hidrologija.

Cilji na področju energetske izrabe reke Mure so sledeči:
•    učinkovita izraba obnovljivih virov,
•    priprava podlag za investicijo, ki bo temeljila na trajnostnem razvoju,
•    zgraditi hidroelektrarne tam, kjer je to ekonomsko in ekološko sprejemljivo.

obmocje

Območje podeljene koncesije za izgradnjo hidroelektrarn na reki Muri.

             
  
  • OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE
  • .
  • VARČNO Z ENERGIJO
  
  • ENERGETSKA IZRABA REKE MURE
  
  • POMURSKI RAZVOJNI INŠTITUT

Vlada Republike Slovenije je na poziv lokalnih skupnosti v Pomurju že pred časom pristopila k sanaciji in vzpostavitvi dobrega ekološkega stanja voda. Hkrati je družbo Dravske elektrarne Maribor zavezala, da ob tem preuči možnost ekološki sanaciji podrejene energetske izrabe vodnega telesa reke Mure.

>> Preberite več ...

 

 

Pomurski razvojni inštitut
Slovenska ulica 43, 9000 Murska Sobota
Tel.: 02/300 57 72
Fax: 02/526 16 82
E-mail: info@pri-ms.si