mag. Dejan Židan, minister za kmetijstvo in okolje. Izjava za Naš stik, št. 4/2013

»Kot potencialni vir obstaja tudi Mura, vendar pa je treba povedati, da izraba Mure za proizvodnjo električne energije pride v poštev samo, če se bo uskladila potreba po energiji s potrebo po varovanju okolje.«


 

Blaž Košorok, generalni direktor HSE. Izjava na razširjeni seji strateškega sveta PRI, dne 11.02.2011

»HSE je največji proizvajalec električne energije v Sloveniji. Tisto, kar nas dela še posebej konkurenčne na zahtevnem energetskem trgu, je med drugim kombinacija različnih virov energije, kar nam omogoča optimizacijo proizvodnih procesov. Projekte hidro virov podpiramo, saj so za nas zanimivi, tako zaradi neizkoriščenega potenciala v obliki naravnih danosti, kar primer reke Muri nedvomno je, kot tudi zaradi lastnega »know-how-a«, ki ga imamo na tem področju. Dejstva, da projekt energetske izrabe reke Mure dobiva realno podobo, se zato toliko bolj veselimo.«


 

Feri Lainšček, pisatelj. Izjava za Playboy, dne 02.03.2013

»Vprašanje glede hidroelektrarn na Muri je spet aktualno. Danes je ta upor manj organiziran in manj ortodoksen. Po mojem se bo na Muri zgodil kompromis, in sicer bodo v njenem zgornjem slovenskem toku postavili dve, tri elektrarne, spodnji tok od Veržeja navzdol pa pustili. To se mi zdi celo povsem vredu. Na hrvaškem so na Dravi pri DonjiDubravi zgradili elektrarne, ampak so staro strugo pustili in se mi zdi tisti poseg razumljiv. Nisem ortodoksen nasprotnik elektrarn, s kakšnim kompromisom bi se ta zgodba lahko lepo iztekla.«


 

Stojan Habjanič, predsednik Zveze društev Moja Mura. Izjava iz javnega predavanja z naslovom Načrtovanje hidroelektrarn na reki Muri, v okviru organizacije Zveze društev Moja Mura, objavljena na televiziji TV AS, dne 04.12.2013

»Letos je padla cena energije na borzi v Evropi iz 55 evrov po megavatni uri na 40 evrov. Posledično je Zveza avstrijskih hidroelektrarn ustavila gradnjo že odobrene in z gradbenim dovoljenjem potrjene hidroelektrarne južno od Graza, GrazPuntigam.Predstavnik Verbunda je izjavil, da so ugotovili, da je pri tej ceni hidroelektrarna nerentabilna in da bodo zaustavili gradnjo, ker v takih pogojih ne pričakujejo dobička, ampak samo izgubo. To je bilo pričakovano, saj so v Evropi letos proizvedli takšno količino elektrike iz solarnih in vetrnih in ostalih obnovljivih virov, da so znižali ceno na borzi elektrike. In ta cena je padla pod nivo, ki je za hidroelektrarne še sprejemljiv, vsaj za avstrijske.«


 

Tine Mlinarič, ZTK Beltinci. Izjava iz javnega predavanja z naslovom Načrtovanje hidroelektrarn na reki Muri, v okviru organizacije Zveze društev Moja Mura, objavljena na televiziji TV AS, dne 04.12.2013

»V Zvezi društev Moja Mura se zavedamo, da postavitev pretočnih hidroelektrarn na reki Muripredstavlja zelo velik poseg v naravni prostor, spreminja dinamiko vodnega toka, ovira transport proda in uničuje naravni življenjski prostor. Zato predstavljamo možnost za sonaravno izrabo reke Mure in razloge o preobrazbi mlinov na Muri v mini elektrarne, ki imajo pozitivne učinke. Na eni strani na področju kulturne dediščine in s tem prizadevanji civilne in kulturne družbe za ohranitev reke Mure. Vemo, da je na Muri bilo več kot 100 mlinov. Slednje lahko tako energetsko kot tudi ekonomsko preslikamo v sodoben čas in nadgradimo. Izdelane imamo tehnične parametre, pri čemer lahko v določenem segmentu dopolnjujemo energetske potrebe lokalnega okolja. Kar se odločno razlikuje od nekih globalnih posegov, recimo države in Dravskih elektrarn.«


 

Simon Balažic, RRA Mura. Izjava iz javnega predavanja z naslovom Načrtovanje hidroelektrarn na reki Muri, v okviru organizacije Zveze društev Moja Mura, objavljena na televiziji TV AS, dne 04.12.2013

»Reka Mura z okolico, vključno z rastlinskim in živalskim svetom, predstavlja enega najbogatejših življenjskih prostorov v Evropi. Menim, da je zelo dragoceno, da ima reka Mura poplavni gozd, torej območje, v katerega se lahko voda razlije. Prav tako sem prepričan, da se Muro da ekološko sanirati brez hidroelektrarn, ki bi stanje samo poslabšale.«


 

Radovan Žerjav, nekdanji minister za gospodarski razvoj in tehnologijo. Izjava za Idea TV, dne 07.03.2013.

»Okrogelektrarn na reki Muri je ogromno debat, čustvenega naboja predvsem tistih, ki se zavzemajo, da bi reka Mura ostala takšna kot je - biser Pomurja. Po drugi strani pa imamo tiste, ki tukaj vidijo nesmisel, da energetski potencial teče mimo nas in opozarjajo, da bo morda Pomurjez hidroelektrarnami imelo kakšen cent cenejšo električno energijo. Jaz ne bi kar zamahnil z roko in rekel; glejte pustimo vse skupaj, naj ostane tako, elektriko pa bomo že dobili iz vtičnice. Menim, da bi morali biti toliko odgovorni, na eni strani seveda do okolja in reke Mure kot takšne, po drugi strani pa seveda pa odgovorni do naše družbe. Mi elektriko potrebujemo in po moji oceni je v prvi vrsti potrebno izkoristiti tisti potencial, ki je okolju najbolj prijazen. Skratka potencial obnovljivih virov energije. Seveda se pa strinjam tudi z vsemi tistimi, da pa bi vendarle, če se bi odločili morebiti za izgradnjo hidroelektrarn na reki Muri, bil to drugačen koncept, kot denimo na Spodnji Savi. Vpliv na okolje mora biti minimalen, ob tem pa se da podkrepiti turizem in vse, kar gre zraven.«


 

Branko Drvarič, direktor podjetja Kema Puconci. Izjava za Večer, dne 27.06.2012

»Prepričan sem, da morajo pri takšnem dolgoročnem razvojnem projektu, ki naj bi zajemal celotno porečje Mure, prevladovati strokovni argumenti in da bi lahko pomurski gospodarstveniki z več razmišljanja in znanja v iskanju vizij in perspektiv za Pomurje poenotili sebe in pokrajino.«


 

dr. Stanko Kapun, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije. Izjava za Murski Vestnik, dne 22.03.2012

»Z reko se mora nekaj zgoditi, to zahtevamo kmetijci. Če ne bomo reševali hidrologije, potem tudi kmetijstva ne bo!«


 

Anton Štihec, župan Murske Sobote. Izjava za Radio Maxi, dne 26.06.2012

»Hidroelektrarne na reki Muri da, a ne za vsako ceno, kar pomeni, da se morajo vključiti vsi takšni ukrepi, posegi in tudi drugi omejitveni ukrepi, ki bodo čim bolj minimizirali negativne vplive in maksimizirali tiste pozitivne učinke, od katerih pa lahko vsi imamo nekaj. Ne samo elektriko, ampak tudi razvoj turizma v tem okolju.In v tej smeri so bile postavljene tudi smernice. Izgradnja bo vplivalatudi na nivo podtalnice, kar bo dobro za kmetijstvo, obenem pa bo v okolici reke Mure, se pravi v te mrtve, danes prazne rokave, ponovno pritekla voda.«


 

Djani Brečević, direktor Inštituta za raziskave v energetiki, ekologiji in tehnologiji. Izjava za Večer, 12.10.201

»Investicije na energetskem področju so nacionalnega pomena, saj bomo tako dobili cenovno ugodno energijo, poleg tega pa ta povečuje samostojnost, zanesljivost, stabilnost in konkurenčnost elektroenergetskega sistema. Ljubitelji narave hidroelektrarnam običajno močno nasprotujejo, čeprav je po mnenju zagovornikov to za okolje najčistejši način proizvodnje elektrike. Gradnja hidroelektrarn je poleg pridobivanja elektrike in drugih pridobitnih dejavnosti izredno pomembna za poplavno varnost.«


 

             
  
  • OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE
  • .
  • VARČNO Z ENERGIJO
  
  • ENERGETSKA IZRABA REKE MURE
  
  • POMURSKI RAZVOJNI INŠTITUT

Vlada Republike Slovenije je na poziv lokalnih skupnosti v Pomurju že pred časom pristopila k sanaciji in vzpostavitvi dobrega ekološkega stanja voda. Hkrati je družbo Dravske elektrarne Maribor zavezala, da ob tem preuči možnost ekološki sanaciji podrejene energetske izrabe vodnega telesa reke Mure.

>> Preberite več ...

 

 

Pomurski razvojni inštitut
Slovenska ulica 43, 9000 Murska Sobota
Tel.: 02/300 57 72
Fax: 02/526 16 82
E-mail: info@pri-ms.si