http://www.pri-ms.si/modules/mod_image_show_gk4/cache/demo.mura_slide25gk-is-211.jpglink

Obnovljiv vir z največjim potencialom

Hidro energija

http://www.pri-ms.si/modules/mod_image_show_gk4/cache/solar_slide_1gk-is-211.jpglink

Neizčrpen obnovljivi vir

Sončna energija

http://www.pri-ms.si/modules/mod_image_show_gk4/cache/vetrni_slide3gk-is-211.jpglink

Obnovljivi vir prihodnosti

Vetrna energija

http://www.pri-ms.si/modules/mod_image_show_gk4/cache/varcujmo_energija3gk-is-211.jpglink

Prihodnost je v učinkovitosti

Varčno z energijo

« »

20. avgust 2018 - Poslovni čas Pomurskega razvojnega inštituta Murska Sobota in odgovori na vprašanja zainteresiranih javnosti
Poslovni čas Pomurskega razvojnega inštituta Murska Sobota je vsak delovnik med 9.00 in 16.00 uro. Za vsa vprašanja, vezana na obnovljive vire Pomurske regije ter trajnostno in energetsko izrabo reke Mure je zainteresiranim javnostim na razpolago tudi direktor PRI MS, dr. Darko Anželj preko telefonske številke 041 698 444, prav tako pa lahko vprašanja pošljete na e-naslova info@pri-ms.si ali majna.silih@dem.si.

11. februar 2017 - Strokovne podlage za HE Hrastje Mota
S strani Dravskih elektrarn Maribor sta bila na resorno ministrstvo ob zaključku lanskega leta (2016) oddana Okoljsko poročilo in Študija variant za HE Hrastje Mota. Ministrstvo je dalo dokumentacijo v pregled strokovnim udeležencem v postopku DPN, to so nosilci urejanja prostora. Po zaključenem postopku bodo dokumenti dostopni ostalim javnostim. Na spletni povezavi http://www.dem.si/sl-si/Razvojne-možnosti/HE-na-Muri/Strokovne-podlage-za-HE-Hrastje-Mota pa so objavljene strokovne podlage, na osnovi katerih je bila izdelana tehnična, prostorska in okoljska dokumentacija.

AKTIVNOSTI PROJEKTA HE HRASTJE - MOTA

Energetska izraba reke Mure

Umeščanje energetskih objektov v prostor zahteva natančno presojo vplivov na okolje. Na podlagi slednjega se je investitor projekta odločil izdelati krovno študijo trajnostnega razvoja, s katero je skušal vnaprej opredeliti možne posledice energetske izrabe reke Mure.

 

DPN HE Hrastje - Mota

Na podlagi Uredbe Vlade Republike Slovenije o podelitvi koncesije za energetsko izrabo reke Mure ter odločbe o določitvi koncesionarja so Dravske elektrarne Maribor sprejele program priprav za projekt hidroelektrarn na reki Muri.

 

Drugi o projektu

Naše poslanstvo je postati stičišče najrazličnejših znanj in prostor za široko izmenjavo mnenj. Zato za vas ažurno spremljamo mnenja in stališča posameznikov o projektu HE na reki Muri.

>> Preberite več ... >> Preberite več ... >> Preberite več ...

Novice

11.04.2018
Pojasnila k trditvam, objavljenih na letaku za naslovom »Negativni vplivi hidroelektrarn«, ki ga je izdelal WorldWildlife Fund (WWF)

01.02.2018
Rešimo reko Muro - pred trenutnim stanjem

06.02.2017
NAČRTOVANA HIDROELEKTRARNA HRASTJE MOTA JE Z IZVEDBO OMILITVENIH IN IZRAVNALNIH UKREPOV LAHKO SPREJEMLJIVA ZA OKOLJE

22.03.2015
Znani so nagrajenci EKOPROJEKTA POMURJE za osnovne šole in vrtce

16.03.2015
Javna predstavitev študij povezanih s projektom energetske izrabe reke Mure v okviru postopka Državnega prostorskega načrta

 

NAGOVOR DIREKTORJA

dr. Darko Anželj

Mura je nedvomno posebna reka. Le kako si drugače razlagati dejstvo, da se je prav zaradi nje porodila zamisel, da se pod eno streho zberejo strokovnjaki, ki bodo raziskovali njeno moč?

 

NAGOVOR USTANOVITELJA

Andrej Tumpej

Z 8 hidroelektrarnami na reki Dravi in z 2 malima hidroelektrarnama, od tega eno tudi na reki Muri, Dravske elektrarne Maribor proizvedemo četrtino vseh potreb po električni energiji v državi.

>> Preberite več novic ... >> Preberite več ... >> Preberite več ...

 

 

             
  
  • OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE
  • .
  • VARČNO Z ENERGIJO
  
  • ENERGETSKA IZRABA REKE MURE
  
  • POMURSKI RAZVOJNI INŠTITUT

Vlada Republike Slovenije je na poziv lokalnih skupnosti v Pomurju že pred časom pristopila k sanaciji in vzpostavitvi dobrega ekološkega stanja voda. Hkrati je družbo Dravske elektrarne Maribor zavezala, da ob tem preuči možnost ekološki sanaciji podrejene energetske izrabe vodnega telesa reke Mure.

>> Preberite več ...

 

 

Pomurski razvojni inštitut
Slovenska ulica 43, 9000 Murska Sobota
Tel.: 02/300 57 72
Fax: 02/526 16 82
E-mail: info@pri-ms.si